« Terug naar het overzicht

Van kerst 2016 naar Passie Loil 2017

Afgelopen week hebben we op 11, 12 en 18 december gezongen tijdens verschillende kerstconcerten.

Op 11 en 18 december heeft Sjanté haar medewerking verleend aan de traditionele kerstconcerten van het Liemers Mannenkoor in de Mariakerk in Didam en in de Andreaskerk te Zevenaar.

In een afwisselend programma werden de bezoekers door teksten en liederen in de kerstsfeer gebracht en dat is zeker gelukt. Ook de galakleding bracht net als vorig jaar tijdens het lustrumconcert weer extra cachet aan het geheel.

12 december j.l. hebben we voor stichting seniorencontact Didam gezongen. Het was een zeer geslaagde, interactieve avond waar we samen met de ouderen uit onze omgeving bekende en minder bekende kerstliederen hebben gezongen.

Vol tevredenheid kijken we terug op de achter ons liggende week. Fijn dat we voor zoveel mensen mochten zingen !

 

Vanaf nu gaan we ons richten op ons volgende, inmiddels bekende project: de passie Loil.

We zijn al enkele maanden bezig om de passie Loil 2017; waar, wanneer ?! vorm te geven in woord, beeld en klank. Het aloude passieverhaal laten we dit keer zien en horen vanuit (weer) een totaal ander perspectief namelijk die van verraad. “Hoe kan het dat twee vrienden hun beste vriend verraden met de dood als gevolg ?! ” Of we daar een antwoord op krijgen …

 

We zijn enthousiast over het resultaat tot nu toe en we hopen, dat veel van de mensen die ons de afgelopen week hebben gehoord tijdens één van de kerstconcerten ook weer komen luisteren op 12, 13, of 14 april.

Zie verdere informatie elders op de site.Toegevoegd op: december 21st, 2016 door Sjanté